სერვისი მუშაობს სატესტო რეჟიმში. შეფერხებების შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვწეროთ.

სიახლეები


საგადასახადო კოდექსში და სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონში ცვლილებები შევიდა

საგადასახადო კოდექსში და სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონში შევიდა ცვლილებები, რომელთა შესაბამისადაც აღდგა კომერციული ბანკების ინტერესები იპოთეკის/გირავნობის რიგითობის წესთან დაკავშირებით. საგადასახადო ორგანოსათვის და ბანკებისათვის იპოთეკა/გირავნობის რიგითობისათვის განმსაზღვრელია საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია.

საგადასახადო კოდექსში და სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონში ცვლილებები შევიდა


საგადასახადო კოდექსში და სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონში შევიდა ცვლილებები, რომელთა შესაბამისადაც აღდგა კომერციული ბანკების ინტერესები იპოთეკის/გირავნობის რიგითობის წესთან დაკავშირებით. საგადასახადო ორგანოსათვის და ბანკებისათვის იპოთეკა/გირავნობის რიგითობისათვის განმსაზღვრელია საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია.© 2012 კომუნიკატორი