სერვისი მუშაობს სატესტო რეჟიმში. შეფერხებების შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვწეროთ.

სიახლეები


ელექტრონული ფოსტის მიწოდება

ელექტრონული ფოსტის მისამართზე დოკუმენტაციის მიწოდება ითვლება სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამისად სათანადო ფორმით განხორციელებულ ჩაბარებად, თუ არსებობს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე გზავნილის ჩაბარების ელექტრონული ფორმით მიღებული დასტური.

ელექტრონული ფოსტის მიწოდება


ელექტრონული ფოსტის მისამართზე დოკუმენტაციის მიწოდება ითვლება სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამისად სათანადო ფორმით განხორციელებულ ჩაბარებად, თუ არსებობს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე გზავნილის ჩაბარების ელექტრონული ფორმით მიღებული დასტური.© 2012 კომუნიკატორი