სერვისი მუშაობს სატესტო რეჟიმში. შეფერხებების შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვწეროთ.

ვირტუალური ოფისი


ელექტრონული ფოსტა


მომსახურების შესყიდვით თქვენ  საშუალება გექნებათ ბიზნესურთიერთობებში ისარგებლოთ ელექტრონული ფოსტით, რომლის ფუნქციონირებას, სპამებისა და შეფერხებებისაგან დაცვას უზრუნველყოფს კომუნიკატორი.

შეგიძლიათ სამეწარმეო რეესტრში თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართად მიუთითოთ: თქვენი საიდენტიფიკაციო კოდი (ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი) @ communicator.ge.

თქვენ შეგიძლიათ ელექტრონულ ფოსტაზე მიღებული გზავნილები გადაამისამართოთ სხვა ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, ასევე შეგიძლიათ ელექტრონული ფოსტა ჩააშენოთ თქვენს კომპიუტერში.

ელექტრონული ფოსტის მომსახურების შესყიდვის მიზნით თქვენ უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია 

რეგისტრაციის გავლის შემდეგ გაიხსნება თქვენი გვერდი, რომელშიც შეგიძლიათ შეხვიდეთ  იდენტიფიკატორისა და პაროლის გამოყენებით. აქ თქვენ შეგიძლიათ შეისყიდოთ, როგორც ელექტრონული ფოსტის მომსახურება მინიმუმ 1 კალენდალური წლით, ასევე შეგიძლიათ შეისყიდოთ კომუნიკატორის სხვა ძირითადი და დამატებითი მომსახურებები.

იდენტიფიკატორი და პაროლი თქვენი კუთვნილებაა და გეკრძალებათ მესამე პირისათვის მათი გამჟღავნება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვიხსნით პასუხისმგებლობას მესამე პირთა მიერ თქვენ გვერდზე არასანქცირებული წვდომით გამოწვეულ შედეგებზე

 

 

რეგისტრირებული ოფისი


რეგისტრირებული ოფისის მომსახურების შესყიდვით გექნებათ საშუალება ბიზნესურთიერთობებში ისარგებლოთ პროფესიონალური კანცელარიის მომსახურებით, რაც მოიცავს თქვენს სასარგებლოდ ფოსტის მიღებას, აღრიცხვას და თქვენთვის გადმოცემას.

თქვენ შეგიძლიათ სამეწარმეო რეესტრში თქვენს ძირითად ან ალტერნატიულ იურიდიულ მისამართად მიუთითოთ რეგისტრირებული ოფისის მისამართი, კერძოდ: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას #71, ოფისი 35/1, სართული 1.

სამუშაო დღეებში დილის 10 სთ–დან 18 სთ–მდე რეგისტრირებული ოფისის გამოყენებით შეგიძლიათ მიიღოთ საფოსტო გზავნილები, და ამ პერიოდში თქვენ არ მოწყდებით ძირითადი ბიზნესისაგან. თქვენს ნაცვლად ფოსტის მიღებას ვუზრუნველყოფთ ჩვენ და ამის შესახებ დროულად გაცნობებთ. ჩვენი სერვისით გექნებათ საშუალება თქვენთვის განკუთვნილი ფოსტა მიიღოთ ხელიდან ხელში, ელექტრონული ფოსტით ან კურიერის მეშვეობით. კურიერის ხარჯი გეკისრებათ თქვენ.

რეგისტრირებული ოფისის მომსახურების შესყიდვის მიზნით თქვენ უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია 

რეგისტრაციის გავლის შემდეგ გაიხსნება თქვენი გვერდი, რომელშიც შეგიძლიათ შეხვიდეთ  იდენტიფიკატორისა და პაროლის გამოყენებით. აქ თქვენ შეგიძლიათ შეისყიდოთ, როგორც რეგისტრირებული ოფისის მომსახურება მინიმუმ 1 კალენდალური წლით, ასევე შეგიძლიათ შეისყიდოთ კომუნიკატორის სხვა ძირითადი და დამატებითი მომსახურებები.

იდენტიფიკატორი და პაროლი თქვენი კუთვნილებაა და გეკრძალებათ მესამე პირისათვის მათი გამჟღავნება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვიხსნით პასუხისმგებლობას მესამე პირთა მიერ თქვენ გვერდზე არასანქცირებული წვდომით გამოწვეულ შედეგებზე.

ვირტუალური ოფისი


ელექტრონული ფოსტა


მომსახურების შესყიდვით თქვენ  საშუალება გექნებათ ბიზნესურთიერთობებში ისარგებლოთ ელექტრონული ფოსტით, რომლის ფუნქციონირებას, სპამებისა და შეფერხებებისაგან დაცვას უზრუნველყოფს კომუნიკატორი.

შეგიძლიათ სამეწარმეო რეესტრში თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართად მიუთითოთ: თქვენი საიდენტიფიკაციო კოდი (ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი) @ communicator.ge.

თქვენ შეგიძლიათ ელექტრონულ ფოსტაზე მიღებული გზავნილები გადაამისამართოთ სხვა ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, ასევე შეგიძლიათ ელექტრონული ფოსტა ჩააშენოთ თქვენს კომპიუტერში.

ელექტრონული ფოსტის მომსახურების შესყიდვის მიზნით თქვენ უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია 

რეგისტრაციის გავლის შემდეგ გაიხსნება თქვენი გვერდი, რომელშიც შეგიძლიათ შეხვიდეთ  იდენტიფიკატორისა და პაროლის გამოყენებით. აქ თქვენ შეგიძლიათ შეისყიდოთ, როგორც ელექტრონული ფოსტის მომსახურება მინიმუმ 1 კალენდალური წლით, ასევე შეგიძლიათ შეისყიდოთ კომუნიკატორის სხვა ძირითადი და დამატებითი მომსახურებები.

იდენტიფიკატორი და პაროლი თქვენი კუთვნილებაა და გეკრძალებათ მესამე პირისათვის მათი გამჟღავნება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვიხსნით პასუხისმგებლობას მესამე პირთა მიერ თქვენ გვერდზე არასანქცირებული წვდომით გამოწვეულ შედეგებზე

 

 

რეგისტრირებული ოფისი


რეგისტრირებული ოფისის მომსახურების შესყიდვით გექნებათ საშუალება ბიზნესურთიერთობებში ისარგებლოთ პროფესიონალური კანცელარიის მომსახურებით, რაც მოიცავს თქვენს სასარგებლოდ ფოსტის მიღებას, აღრიცხვას და თქვენთვის გადმოცემას.

თქვენ შეგიძლიათ სამეწარმეო რეესტრში თქვენს ძირითად ან ალტერნატიულ იურიდიულ მისამართად მიუთითოთ რეგისტრირებული ოფისის მისამართი, კერძოდ: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას #71, ოფისი 35/1, სართული 1.

სამუშაო დღეებში დილის 10 სთ–დან 18 სთ–მდე რეგისტრირებული ოფისის გამოყენებით შეგიძლიათ მიიღოთ საფოსტო გზავნილები, და ამ პერიოდში თქვენ არ მოწყდებით ძირითადი ბიზნესისაგან. თქვენს ნაცვლად ფოსტის მიღებას ვუზრუნველყოფთ ჩვენ და ამის შესახებ დროულად გაცნობებთ. ჩვენი სერვისით გექნებათ საშუალება თქვენთვის განკუთვნილი ფოსტა მიიღოთ ხელიდან ხელში, ელექტრონული ფოსტით ან კურიერის მეშვეობით. კურიერის ხარჯი გეკისრებათ თქვენ.

რეგისტრირებული ოფისის მომსახურების შესყიდვის მიზნით თქვენ უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია 

რეგისტრაციის გავლის შემდეგ გაიხსნება თქვენი გვერდი, რომელშიც შეგიძლიათ შეხვიდეთ  იდენტიფიკატორისა და პაროლის გამოყენებით. აქ თქვენ შეგიძლიათ შეისყიდოთ, როგორც რეგისტრირებული ოფისის მომსახურება მინიმუმ 1 კალენდალური წლით, ასევე შეგიძლიათ შეისყიდოთ კომუნიკატორის სხვა ძირითადი და დამატებითი მომსახურებები.

იდენტიფიკატორი და პაროლი თქვენი კუთვნილებაა და გეკრძალებათ მესამე პირისათვის მათი გამჟღავნება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვიხსნით პასუხისმგებლობას მესამე პირთა მიერ თქვენ გვერდზე არასანქცირებული წვდომით გამოწვეულ შედეგებზე.© 2012 კომუნიკატორი